دانلود فیلم

Game of Thrones - Second Season Imdb

 • Release info:
  Game.Of.Thrones.Season2.All.BluRay
  Game.Of.Thrones.Season2.All.480p.BluRay
  Game.Of.Thrones.Season2.All.720p.BluRay
  Game.Of.Thrones.Season2.All.x265.720p.BluRay
  Game.Of.Thrones.Season2.All.x265.720p.BluRay.PSA
  Game.Of.Thrones.Season2.All.x265.1080.BluRay.Joy
 • A commentary by
  Kiavash
 • هماهنگ شده با کدک x265 ::: Movie98
 • Please try downloading again
  9